Thought

Thought

Oavsett om du har långt kvar till ditt mål, har kommit halvvägs eller bara börjat. Inspireras av platsen du är på nu och din dröm, låt utrymmet däremellan vara din drivkraft som hjälper dig att röra dig framåt. Serien Thought centreras kring budskapet:

May the space between where I am and where I want to be inspire me.

I armbandet, som har formen av en pil som rör sig framåt, finns citatet graverat på insidan. Det finns alltid där för dig närmast huden, som en påminnelse om eftertanke, reflektion och inspiration.