Spring & Summer 2017

Alla är vi lika olika. Tillsammans är vi starkare.

Inför våren och sommaren 2017 har Edblads designteam tittat bakåt i tiden. Teamet har inspirerats av en tid då positiva budskap om fred och kärlek spreds över världen. Synen på medmänniskan, gemenskapen och allas lika värde – budskap som känns mer aktuella än någonsin.