08/03/21

Edblads VD Eva Boding om jämställdhetsarbete

I samband med kvinnodagen vill vi uppmärksamma och lyfta det arbete vi på Edblad gör i vår strävan mot en jämställd tillvaro. Hos oss är du välkommen att vara den du är, som du är. Ett arbete för jämlikhet och kvinnors rätt pågår alltid och är under ständig utveckling och förbättring. Det här är vad vi gör, varje dag.

För att ett jämställdhetsarbete hos företag ska ha en bra grund, krävs representation av kvinnor i ledande positioner. Edblad är grundat av Cathrine och Hans Edblad, där Cathrine hela tiden varit aktiv i företaget. De senaste åren har hon haft den viktiga rollen som kreativ chef och designer, samt tidigare även positionen som VD. I bolagsstyrelsen sitter fem personer varav två är kvinnor. Sedan drygt tre år tillbaka är Eva Boding VD på Edblad med en ledningsgrupp nu bestående av sex kvinnor. Edblad har dessutom en majoritet av kvinnor som arbetar i verksamheten, med blandade åldrar, bakgrunder, utbildningar och ansvarsområden.

Som VD sitter du på en position där du har stor påverkan över hur Edblad utvecklas som företag och arbetsgivare. Vad är viktigt att tänka på i arbetet att skapa en jämställd arbetsplats? 


Nummer ett för Edblad är att vara en bra inspirerande arbetsgivare som får sina medarbetare att växa, ta ansvar och känna vår vision med det vi gör tillsammans varje dag. Edblad är ett företag med många kvinnor i olika befattningar. Vi brinner för, att genom Edblad som varumärke och med dess produkter, förstärka och lyfta kvinnor oavsett ålder och bakgrund. Vi är stolta över att vara ett företag som drivs och byggs upp av kvinnor och vi arbetar snarare med att öka mångfalden än att fokusera på kön. För oss är erfarenhet, driv och kompetens viktiga egenskaper hos medarbetaren. Vi tror också på att blanda personligheter och bakgrunder för att få rätt dynamik och tänka i nya banor. En jämställd arbetsplats förutsätter tydliga kärnvärden, en tydlig riktning, en kompass för alla att följa. Oavsett kön, bakgrund och erfarenhet, så är det ett gäng personligheter som ska samverka. Alla ska känna att man tillsammans skapar något bra och att ens bidrag är viktigt för Edblads framgång. Vår arbetsplats består av likheter och olikheter som enas genom den vision vi har om Edblad.

Hur upplever du, som kvinnlig VD, arbetsklimatet på Edblad? Märker du av några för- respektive nackdelar i jämförelse med branschkollegor?

Vårt arbetsklimat bygger på tydliga mål och ansvarsområden, med högt i tak och nära samarbete mellan varandra. Vi är ett medelstort företag i stor förändring och det krävs mycket av varje medarbetare, varje dag och vi har högt fokus på vad Edblad kan göra för våra kvinnliga kunder. Jag upplever en glöd och passion hos alla och är stolt över den viljan som finns i vårt arbetsklimat idag.

I den bransch som Edblad verkar i är det vanligt med en högre andel kvinnor hos företagen. Detaljhandeln lockar många kvinnor på olika nivåer och befattningar, med olika bakgrunder och erfarenheter. Under mina 25 år i branschen har jag sällan upplevt stora orättvisor, snarare tvärtom så har det har varit viktigt att få in mer män i branschen, på fler nivåer. Det jag dock ser är att ägare av företagen inom detaljhandeln alltför för ofta är män. Som bransch eller arbetsgivare som ansvarar för många kvinnor i arbetslivet, tycker jag det är anmärkningsvärt att så få kvinnor faktiskt är ägare av företagen. Vi är stolta över att ha en kvinnlig grundare som också är ägare av Edblad, men jag tror branschen i stort skulle behöva fler kvinnliga ägare. Där sitter den stora möjligheten att göra skillnad.

Hur jobbar Edblad med rekrytering?

Vi håller ett öppet sinne när vi rekryterar. Vi ser till att ha en väl genomarbetad rollbeskrivning, tydlighet i vad vi söker och varför, vad vi vill uppnå i denna roll och vad personen ska kunna bidra med. Det gör att vi vet vilken arbetslivserfarenhet och utbildning som krävs och vilken personlighet vi tror passar bäst i rollen. Det viktiga är att det blir en fullträff mellan den sökande som vi väljer och rollen den ska fylla, än vilket kön, ålder eller bakgrund den har!

Vad är nästa steg för Edblad i arbetet med jämställdhet?

Vi fortsätter hålla på vår linje och är stolta över att vara ett företag som är grundat av en kvinna, har en kvinnlig VD, samt en majoritet av kvinnor i olika befattningar. Vi kan dock alltid utvecklas och bli bättre, så i vårt nästa jämställdhetsarbete handlar det till exempel om att locka fler killar till att vilja jobba hos Edblad. Mångfald, en blandning av personligheter och olikheter, är det bästa för att skapa ett företag med dynamik, energi och med vilja att göra skillnad!

Sedan många år tillbaka jobbar Edblad med ett Helping Hand-projekt. Hur väljer ni organisation?

Helping Hand är ett sätt för oss på Edblad att stötta organisationer som vi anser gör en viktig skillnad i samhället och ett sätt för Edblad att ge tillbaka. Vi har alltid kvinnan i fokus och vi väljer att samarbeta med organisationer som på ett eller annat sätt stöttar kvinnorna. Det kan vara i form av unga kvinnor och flickor som behöver stöd i sin skolgång som i samarbetet med Plan International Sverige, eller kvinnor som är utsatta för våld i hemmet som i samarbete med Roks. Årets Helping Hand startar hösten 2021, men vill du läsa om hur det har gått i tidigare samarbeten och vilka organisationer vi har stöttat så har vi en hel sida tillägnad just det.