08/10/20

Vårt år med Plan International Sverige

Söndagen den 11 oktober är det den internationella flickdagen. Tillsammans med Plan International Sverige har vi under året uppmärksammat alla flickors rättigheter. Vi startade året med en härlig lunch för att uppmärksamma vårt samarbete och smycket vi tagit fram specifikt för detta ändamål.

Utbildning är framtiden

Under hela detta år har vi arbetat tillsammans med Plan International Sverige för att stötta deras agenda, utbilda varje flicka. De arbetar utifrån en agenda på 10 punkter och flickors rätt till utbildning är en utav de punkterna.

Det finns många hinder på en flickas väg mot utbildning. Ett av de välkända hindren är katastrofer. Under rådande pandemi riskerar 130 miljoner flickor att inte återgå till sin skolgång. Hjälp oss att tillsammans med Plan International Sverige hjälpa flickor världen över mot en ljusare framtid!

Believe in her

Till samarbetet med Plan International Sverige och arbetet med Agenda för flickor har halsbandet 'Believe in her' designats. För varje sålt halsband går 50 kr oavkortat till Agenda för flickor.

En tillbakablick: lanseringen av 2020 helping hand-projekt

Somayeh Cardeijn var värd för lunchen, som ägde rum i början av detta år på Edblads huvudkontor. Hon pratade om mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnors/flickors, utifrån sin egen personliga resa. Somayeh delade även med sig av varför hon har valt att engagera sig och ögonblicken som varit avgörande för henne att vilja skapa förändring! Lunchen, som varade länge nog att övergå till eftermiddagsfika, väckte tankar och många diskussioner, som det gör när många engagerade själar träffas och viljan för att hjälpa till är stor.

Vad vi har gjort hittills och vad du kan göra nu

Intäkterna från årets Helping Hand-smycke går till agendan; Utbilda varje flicka. COVID-19 har medfört att 130 miljoner flickor riskerar att inte återvända till skolan. Genom att köpa halsbandet 'Believe In Her' stöttar du Plan International Sveriges agenda med 50 kr. Vi har hittills, med er hjälp, samlat in 105 000 kr till Agenda för flickors rätt till utbildning. Fortsätt att stötta flickors rätt till utbildning genom att köpa halsbandet Believe In Her! Läs mer om årets Helping Handprojekt.