Reklamation

Edblad erbjuder tre års reklamationsrätt i enlighet med gällande konsumentköplag. Det innebär att du som kund har tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara så som tillverknings- och materialfel. Du behöver meddela oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet - gärna inom två månader.

Så gör du en reklamation

  1. Logga in i vår returportal genom att ange ditt ordernummer och e-postadress Följ instruktionerna när du loggat in och välj vilken produkt du vill returnera.
  1. När du registrerat din reklamation kommer du får vidare information i returportalen samt via e-post.

Vid reklamation erbjuder vi en ny likadan, eller om sådan inte finns, en likvärdig vara.

Garantin täcker dock inte slitage, vårdslöst hanterande eller skada genom olyckshändelse. Garantin gäller inte heller borttappade smycken.

Vad gör jag om jag inte har kvar mitt ordernummer?

Vänligen kontakta kundtjänst så hjälper vi dig vidare.