Vårt ansvar

Från början fanns en vilja hos Hans och Cathrine Edblad att bygga ett ansvarsfullt miljömedvetet och etiskt korrekt företag med hållbara produkter. Att ta sitt samhällsansvar och ge tillbaka genom att stötta olika hjälporganisationer har också varit i fokus och idag går dessa projekt under det välkända namnet Helping Hand. Som arbetsgivare i Sverige med över 70 anställda, följer Edblad arbetsmiljölagen och de lagar som finns inom arbetsrätt. Edblad är kollektivanslutet till Detaljhandelsavtalet. För att säkerställa att tillverkningen av våra produkter når våra sociala och miljömässiga krav, har våra leverantörer valts med omsorg och samtliga har undertecknat vår Code of Conduct och REACH krav.

Code of Conduct

Utöver de nationella lagarna som finns i länder där Edblads tillverkning äger rum har alla våra leverantörer undertecknat vår Code of Conduct. Det är en uppförandekod som beskriver vilket ansvar vi tar gällande vår produktion och att vi värnar om människor och miljö vid tillverkningen av våra produkter. Vår Code of Conduct innehåller bland annat nolltolerans av barnarbete, regler kring arbetstagarnas säkerhet, rättigheter, arbetsvillkor och krav att miljöskyddslagar i produktionslandet följs. Det sker en kontinuerlig granskning av tredje part för att intyga att våra krav upprätthålls.

REACH Regulation (EC) No 1907/2006

Alla Edblads leverantörer har undertecknat vår lista på förbjudna kemiska substanser och intygar därmed att produkterna är godkända i enlighet med REACH Regulation (EC) No 1907/2006. REACH är en europeisk lagstiftning som kravställer och reglerar användning av kemikalier. Läs mer om REACH >>

Helping Hand

Helping Hand är Edblads samhällsprojekt där vi varje år designar ett smycke till förmån för en välgörenhetsorganisation. Genom åren har vi skänkt närmare 3 miljoner SEK till olika välgörenhetsorganisation genom utvalda projekt. Läs mer om Helping Hand >>

Transporter

Vi samarbetar med partners såsom Postnord, Ups och DHL som samtliga följer strikta miljökrav. I dagsläget arbetar vi för att utvärdera våra transporter till och från leverantörer, kunder, återförsäljare med ambitionen att göra ytterligare skillnad.

Gällande vår e-handel, edblad.com har vi tagit fram flera olika storlekar på förpackningar med syfte att välja minsta möjliga förpackning för varje order. Vi har vårt centrallager i Sverige där också den största andelen av våra kunder finns, vilket möjliggör kortare transportsträckor och mindre miljöpåverkan.