Edblads retningslinjer for personvern

Vår policy for behandling av personopplysninger beskriver hvilke data vi samler inn, til hvilket formål de samles inn, på hvilken måte du kan ha kontroll over dine egne data og hvordan du kan kontakte oss.

Hvem er ansvarlig for håndteringen av personopplysningene dine?

Edblad & Co AB (org nr 556675-6309) er ansvarlig for personopplysningene du sender til oss og er ansvarlig for at personopplysningene dine behandles i samsvar med EUs databeskyttelsesregulering GDPR (EU 2016/679).

Juridisk grunnlag

GDPR fastsetter at all behandling av personopplysninger skal være basert på juridisk grunnlag. Her er en beskrivelse av formålene vi behandler personopplysninger for, hvilke kategorier av personopplysninger som behandles og på hvilket rettslig grunnlag behandlingen utføres for deg som er kunde hos Edblad.

Hvilken informasjon samler vi inn om deg?

Vi behandler og lagrer opplysninger du selv gir oss når du registrerer deg for å motta nyhetsbrev. Det kan også genereres data om deg når du benytter deg av kampanjer eller tilbud som for eksempel foretar kjøp, bestillinger, kontakter vår kundeservice, melder deg på kundekvelder, bruker edblad.com eller deltar i konkurranser. Våre nettsider bruker informasjonskapsler og lignende teknologier som samler inn informasjon fra nettleseren din. Når du besøker edblad.com behandler vi informasjon om nettleserinnstillinger og teknisk informasjon om enheten din, samt brukergenererte data, som klikk og besøkshistorikk. Les mer om hvordan vi håndterer informasjonskapsler.

Hva bruker vi dataene til?

Opplysningene brukes for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, din nyhetsbrevabonnement, klage, utveksling og på annen måte yte deg god service og også for markedsføringsformål. Personopplysningene kan også danne grunnlag for Edblads markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling, personalisering av innhold på våre nettsider, forbedring av våre tjenester, samt statistikk og kundesegmentering. Edblad kan også gjennomføre generell markedsføring, samt sende SMS og e-post til nyhetsbrevabonnenter. Markedsføringen kan også baseres på profileringsanalyser basert på kjøpsatferd, når du legger til ett eller flere produkter i handlekurven og annen brukergenerert data. Data kan også brukes til å etablere, hevde eller forsvare juridiske krav. Dette kan for eksempel innebære kontroller av mistanke om uredelig atferd.

Kontaktinformasjon

Formål: Å administrere medlemskap og markedsføringsutsendelser. Informasjon: Navn, e-post. Rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontrakt, berettiget interesse.    

Innkjøpsstyring

Formål: Levere et bestilt/kjøpt produkt inkludert varsling om levering, kunne foreta identifikasjon, håndtere betalinger, håndtere reklamasjoner og returer. Informasjon: Navn, adresse, e-post, telefonnummer, bestillingsinformasjon, detaljer om kjøpet. Rettsgrunnlag: Oppfyllelse av kjøpsavtale, berettiget interesse.

###Markedsføring av produkter og tjenester Formål: Se relevante produktanbefalinger, sende direkte markedsføring via elektroniske kanaler for kommunikasjon, for eksempel ved å gjennomføre kampanjer eller sende tilbud og invitasjoner til arrangementer. Informasjon: navn, adresse, epost, telefonnummer, bruk av nettsider og andre digitale kanaler. Rettsgrunnlag: oppfyllelse av medlemsavtale, berettiget interesse.

Kjøpsdata

Formål: statistikk, målrettet markedsføring basert på kjøpsatferd, utvikling av metoder, forbedring av tjenester, behandling av reklamasjoner og returer. Informasjon: detaljer om kjøpet. Rettsgrunnlag: oppfyllelse av kjøpsavtale, berettiget interesse.

Fordeler, tilbud og arrangementer

Formål: behandling av fordeler og tilbud, arrangementer og konkurranser. Informasjon: navn, adresse, telefon, e-post. Rettsgrunnlag: oppfyllelse av medlemsavtale, berettiget interesse.

Responsdata

Formål: å forbedre våre tjenester, statistikk, målrettet markedsføring basert på atferd. Informasjon: kjøp eller andre former for innløsning, for eksempel kuponger/koder. Rettsgrunnlag: oppfyllelse av medlemsavtale, berettiget interesse.

Klikkdata

Formål: å forbedre våre tjenester, statistikk, målrettet markedsføring basert på atferd. Arbeidsoppgaver: åpne og klikke på lenker i nyhetsbrev og annen digital kommunikasjon. Rettsgrunnlag: oppfyllelse av medlemsavtale, berettiget interesse.

Nettdata

Formål: statistikk, tilpasse nettsiden til dine interesser og behov, videreutvikle og forbedre nettsiden, målrettet markedsføring basert på atferd. Informasjon: IP-adresse, informasjonskapsler, besøkshistorikk, tekniske data om enhetene dine. Rettsgrunnlag: oppfyllelse av medlemsavtale, berettiget interesse.

Håndtering av kundeservicesaker

Formål: kommunisere og svare på henvendelser mottatt av kundeservice på telefon eller i digitale kanaler (inkludert sosiale medier). Undersøke støttesaker og klager, foreta identifikasjon. Informasjon: navn, kontaktinformasjon, personnummer, korrespondanse, kjøpsinformasjon, teknisk informasjon. Rettslig grunnlag: behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille din og vår interesse av å kunne håndtere kundeservicesaker, berettiget interesse.  

Hvem behandler dataene?

Personvernet ditt er veldig viktig for oss. Edblad utleverer derfor ikke opplysningene dine til tredjeparter og vi vil aldri selge opplysningene dine. Data kan imidlertid behandles av såkalte personopplysningsassistenter, det vil si selskaper som Edblad samarbeider med om IT-drift, betalingsløsninger, analyse, trykking, distribusjon og markedsføring. Disse partene kan ikke bruke informasjon om deg til andre formål enn å yte tjenester de er leid inn for og kun på de vilkår som er spesifisert av Edblad.

Hvordan beskytter vi opplysningene din?

Edblad legger stor vekt på sikker håndtering av dine data. For alle som håndterer og behandler personopplysninger er det viktig å sikre at personopplysninger beskyttes på en god måte. Vi bruker derfor hensiktsmessige tekniske løsninger og administrative prosesser og rutiner for å administrere og beskytte informasjonen vi samler inn. Spesiell oppmerksomhet rettes mot informasjonssikkerhet for å forhindre, avskrekke og oppdage om data spres til utenforstående eller går tapt. Tilgang til personopplysninger gis kun til de som trenger det for sine oppgaver.

Lagringstid

Data lagres ikke lenger enn nødvendig av hensyn til formålet med behandlingen. Rent praktisk betyr dette at data elimineres når de ikke lenger er relevante eller nødvendige for analyse eller direkte markedsføring og formålene de er samlet inn for.

Dine rettigheter

Registerutdrag

Du kan kostnadsfritt maksimalt én gang i året be om et utdrag fra registeret over hvilke opplysninger Edblad behandler om deg. Registerutdraget vil bli sendt til deg innen en måned etter at du har mottatt forespørselen. Registerutdraget sendes til din folkeregistrerte adresse. Forespørsler om registerutdrag sendes skriftlig og signert i posten til: Edblad & Co AB, Grev Turegatan 29, 114 38 Stockholm

Retting og sletting

Edblad er ansvarlig for at opplysningene vi behandler om deg er korrekte. Hvis du oppdager at opplysningene dine er uriktige, ufullstendige, irrelevante eller har blitt samlet inn på ulovlig grunnlag, kan du be om at de blir rettet eller slettet. Det kan være grunner til at vi ikke etterkommer forespørselen din om sletting, dersom det er juridiske forpliktelser som hindrer oss i å gjøre det. Dette kan være dersom behandlingen er nødvendig for å utøve vår rett til ytrings- og informasjonsfrihet for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Rett til å begrense behandlingen

Generelt har du alltid rett til å motsette deg behandling basert på en interesseavveining eller samtykke. Du kan når som helst protestere mot at informasjonen brukes til markedsføringsformål. Du kan si nei til fremtidige utsendelser via e-post eller tekstmelding via avmeldingslenken i hver utsendelse.    

Dataportabilitet

Du har rett til å be om at opplysningene som angår deg og som du har gitt til Edblad, overføres til en annen personbehandler (såkalt dataportering). En forutsetning er at behandlingen kan skje automatisk og at det er teknisk mulig.

Klage

Dersom du mener at data blir behandlet i strid med gjeldende regelverk, bør du varsle oss så snart som mulig. Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet,www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Edblad & Co AB
Telefon: +46 175-300 00
Email: info@edblad.com

Postadresse: Grev Turegatan 29,
114 38 Stockholm