Vårt ansvar

Helt fra begynnelsen ville Hans og Cathrine Edblad bygge opp en ansvarlig, miljøbevisst og etisk korrekt bedrift med bærekraftige produkter. Å ta sitt samfunnsansvar og gi tilbake ved å støtte ulike hjelpeorganisasjoner har også vært i fokus, og i dag går disse prosjektene under det velkjente navnet Helping Hand. Som arbeidsgiver i Sverige med over 70 ansatte forholder Edblad seg til arbeidsmiljøloven og de lovene som finnes innen arbeidsrett. Edblad er kollektivt tilsluttet detaljhandelsavtalen. For å sikre at produksjonen av produktene våre oppfyller våre sosiale og miljømessige krav, er våre leverandører nøye utvalgt, og alle har signert våre etiske retningslinjer og REACH-krav.

Code of Conduct

I tillegg til de nasjonale lovene som eksisterer i land hvor Edblads produksjon foregår, har alle våre leverandører signert vår Code of Conduct. Dette er etiske retningslinjer som beskriver ansvaret vi tar angående vår produksjon, og at vi beskytter mennesker og miljø i produksjonen av produktene våre. Våre etiske retningslinjer inneholder blant annet nulltoleranse for barnearbeid, regler vedrørende ansattes sikkerhet, rettigheter, arbeidsforhold og krav om at miljøvernlover i produksjonslandet overholdes. Det foregår en kontinuerlig gjennomgang av tredjeparter for å bekrefte at kravene våre opprettholdes.

REACH Regulation (EC) No 1907/2006

Alle Edblads leverandører har signert vår liste over forbudte kjemiske stoffer og bekrefter dermed at produktene er godkjent iht. REACH Regulation (EC) No 1907/2006. REACH er en europeisk lovgivning som stiller krav til og regulerer bruk av kjemikalier. Les mer om REACH >>

Helping Hand

Helping Hand er Edblads samfunnsprosjekt hvor vi hvert år designer et smykke til fordel for en veldedig organisasjon. Gjennom årene har vi donert nesten 3 millioner SEK til ulike veldedige organisasjoner gjennom utvalgte prosjekter. Les mer om Helping Hand >>

Transporter

Vi samarbeider med partnere som Postnord, Ups og DHL, som alle overholder strenge miljøkrav. For tiden jobber vi med å evaluere våre transporter til og fra leverandører, kunder, forhandlere med ambisjon om å gjøre en ytterligere forskjell. Når det gjelder vår e-handel, edblad.com har vi utviklet flere forskjellige størrelser på emballasje med mål om å bruke minst mulig emballasje til hver bestilling. Sentrallageret vårt ligger i Sverige, der vi også har de fleste kundene våre, noe som muliggjør kortere transportavstander og mindre miljøbelastning.