Het integriteitsbeleid van Edblad

In ons beleid voor het behandelen van persoonsgegevens staat beschreven welke informatie we verzamelen en met welk doel, alsmede hoe je je eigen gegevens kunt beheren en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van je gegevens?

Edblad & Co AB (organisatienummer 556675-6309) is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je bij ons opgeeft en is er tevens verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens worden behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU (EU 2016/679).

Wettelijke grondslag

De AVG schrijft voor dat de behandeling van persoonsgegevens volledig gebaseerd is op wettelijke grondslag. Hier wordt beschreven voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wettelijke grondslag de verwerking voor jou als klant van Edblad is gebaseerd.

Welke gegevens verzamelen we van jou?

We verwerken en bewaren de gegevens die je ons verstrekt wanneer je je aanmeldt op onze nieuwsbrief of bijvoorbeeld een aankoop of bestelling doet, contact opneemt met onze klantenservice, je aanmeldt voor klantenavonden, edblad.com gebruikt of deelneemt aan winacties. Er kunnen ook gegevens over je worden aangemaakt wanneer je gebruikmaakt van acties of aanbiedingen. Onze websites maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken die informatie uit je webbrowser verzamelen. Wanneer je edblad.com bezoekt, verwerken we gegevens over de instellingen van je webbrowser en technische informatie over je apparaat, alsmede door gebruikers gegenereerde data, zoals je klik- en bezoekgeschiedenis. Lees meer over hoe wij cookies hanteren.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?

De gegevens worden gebruikt zodat wij onze verplichtingen aan jou kunnen nakomen, jouw inschrijving op de nieuwsbrief, klachten, omruilingen en je verder een goede service kunnen verlenen, alsmede voor marketingdoeleinden. De persoonsgegevens kunnen ook de basis vormen voor marketing- en klantanalyses van Edblad, bedrijfs- en methodeontwikkeling, personalisatie van de inhoud van onze websites, verbetering van onze diensten, evenals statistieken en klantsegmentaties. Edblad kan ook algemene marketingberichten versturen, evenals berichten sms en e-mail naar nieuwsbriefabonnees. De marketingberichten kunnen ook gebaseerd zijn op profilering op basis van aankoopgedrag, wanneer je één of meer producten in de winkelwagen hebt geplaatst en andere door gebruikers gegenereerde gegevens. Gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor het vaststellen, doen gelden of verdedigen van wettelijke aansprakelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld controles van verdacht frauduleus gedrag inhouden.

Contactgegevens

Doel: Het administreren van lidmaatschappen en de e-mailmarketing. Gegevens: Naam, e-mail. Wettelijke grondslag: Volbrengen van overeenkomsten, gerechtvaardigd belang.    

Verwerking van aankopen

Doel: Het leveren van een besteld/gekocht product inclusief berichtgeving over de levering, het kunnen uitvoeren van identificaties, het verwerken van betalingen, claims en retouren. Gegevens: Naam, adres, e-mail, telefoonnummer, bestelgegevens, details rond de aankoop. Wettelijke grondslag: Volbrengen van koopovereenkomsten, gerechtvaardigd belang.

###Marketing van producten en diensten Doel: Het tonen van relevante productaanbevelingen, het versturen van directe marketing via elektronische communicatiekanalen, zoals het uitvoeren van speciale acties of het versturen van uitnodigingen voor evenementen. Gegevens: Naam, adres, e-mail, telefoonnummer, gebruik van websites en andere digitale kanalen. Wettelijke grondslag: Voldoen aan de ledenovereenkomst, gerechtvaardigd belang.

Koopgegevens

Doel: Statistiek, gerichte marketing gebaseerd op koopgedrag, het ontwikkelen van methodes, het verbeteren van diensten, het verwerken van claims en retouren. Gegevens: Details rond de koop. Wettelijke grondslag: Voldoen aan de koopovereenkomst, gerechtvaardigd belang.

Voordelen, aanbiedingen en evenementen

Doel: Het afhandelen van voordelen en aanbiedingen, evenementen en winacties. Gegevens: Naam, adres, telefoon, e-mail. Wettelijke grondslag: Voldoen aan de ledenovereenkomst, gerechtvaardigd belang.

Responsgegevens

Doel: Het verbeteren van onze diensten, statistieken, gerichte marketing gebaseerd op gedrag. Gegevens: Aankopen of andere vormen van verzilveren, bijvoorbeeld door middel van coupons/codes. Wettelijke grondslag: Voldoen aan de ledenovereenkomst, gerechtvaardigd belang.

Klikgegevens

Doel: Het verbeteren van onze diensten, statistieken, gerichte marketing gebaseerd op gedrag. Gegevens: Opening en klikratio van de links in nieuwsbrieven en andere vormen van digitale communicatie. Wettelijke grondslag: Voldoen aan de ledenovereenkomst, gerechtvaardigd belang.

Webgegevens

Doel: Statistieken, het aanpassen van de website aan je interesses en behoeftes, het doorontwikkelen en verbeteren van de website, gerichte marketing gebaseerd op gedrag. Gegevens: IP-adres, cookies, bezoekgeschiedenis, technische gegevens over je apparaten. Wettelijke grondslag: Voldoen aan de ledenovereenkomst, gerechtvaardigd belang.

Verwerking van klantenservicecases

Doel: Communicatie en het beantwoorden van verzoeken die ingediend worden bij de klantenservice per telefoon of via digitale kanalen (waaronder social media). Het onderzoeken van supportcases en klachten, het uitvoeren van identificaties. Gegevens: Naam, contactgegevens, correspondentie, gegevens rond de aankoop, technische gegevens. Wettelijke grondslag: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan jouw en ons belang om klantenservicecases te kunnen afhandelen, gerechtvaardigd belang.  

Wie verwerkt de gegevens?

Jouw integriteit is zeer belangrijk voor ons. Edblad deelt daarom nooit je gegevens met derden en we zullen je gegevens nooit doorverkopen. Je gegevens kunnen echter behandeld worden door organisaties waarmee Edblad een verwerkersovereenkomst heeft, dat wil zeggen, bedrijven waarmee Edblad samenwerkt met betrekking tot IT- en betalingsoplossingen, analyses, drukwerk, distributie en marketing. Deze partijen mogen je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het ter beschikking stellen van de diensten waarvoor ze geraadpleegd worden en alleen maar volgens de door Edblad aangegeven voorwaarden.

Hoe beschermen wij je gegevens?

Edblad heeft het veilig hanteren van je gegevens hoog in het vaandel staan. Voor iedereen die persoonsgegevens hanteert en verwerkt is het belangrijk om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Daarom maken we gebruik van gepaste technische oplossingen en administratieve processen en routines om de gegevens die we verzamelen te beheren en beschermen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan informatieveiligheid om te voorkomen, te verhinderen en te ontdekken dat gegevens worden verspreid naar buitenstaanders of verloren gaan. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die deze nodig hebben voor het uitoefenen van hun taken.

Opslagtijd

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is met betrekking tot het doeleinde van de verwerking. In de praktijk houdt dit in dat gegevens verwijderd worden wanneer ze niet langer relevant of noodzakelijk zijn voor analyses of directe marketing en de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Je rechten

Uittreksel uit het register

Je kunt kosteloos maximaal één keer per jaar een verzoek indienen om een uittreksel te ontvangen van de gegevens die Edblad over jou verwerkt. Het uittreksel uit het register wordt binnen een maand nadat het verzoek bij ons is binnengekomen naar je verstuurd. Het uittreksel wordt verstuurd naar het adres dat je bij ons hebt opgegeven. Het verzoek om een uittreksel uit het register dient schriftelijk en ondertekend per post te worden verstuurd naar: Edblad & Co AB, Grev Turegatan, 114 38 Stockholm, Zweden

Correcties en verwijdering

Edblad is er verantwoordelijk voor dat de gegevens die we over jou verwerken correct zijn. Kom je tot de ontdekking dat je gegevens onjuist, onvolledig, irrelevant of op onwettelijke grondslag werden verzameld, dan kun je een verzoek indienen tot correctie of verwijdering. In sommige gevallen kunnen we je verzoek om verwijdering niet inwilligen, als er wettelijke verplichtingen zijn die ons dit verhinderen. Het kan zo zijn dat de verwerking nodig is voor het uitoefenen van ons recht op vrijheid van informatie en meningsuiting om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting, of om wettelijke aansprakelijkheid te kunnen vaststellen, doen gelden of verdedigen.  

Het recht om de verwerking te begrenzen

Over het algemeen heb je altijd het recht om te protesteren tegen de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op het afwegen van belangen of toestemming. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Je kunt je afmelden voor toekomstige mailings via e-mail of sms of via de afmeldlink die in iedere mailing te vinden is.  

Dataportabiliteit

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens die op jou betrekking hebben en die je aan Edblad hebt opgegeven, over te dragen aan een andere organisatie (zogenaamde dataportabiliteit). Een voorwaarde is dat de behandeling automatisch kan plaatsvinden en technisch mogelijk is.

Klachten

Als je van mening bent dat gegevens in strijd met de geldende regelgeving worden verwerkt, dien je dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

Edblad & Co AB Telefoon: +46 (0) 175 300 00 E-mail: info@edblad.com

Postadres: Grev Turegatan 29, 114 38 Stockholm Zweden