Onze verantwoordelijkheid

Vanaf het begin wilden Hans en Cathrine Edblad een verantwoord, milieubewust en ethisch correct bedrijf opzetten met duurzame producten. Ook maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en teruggeven door verschillende hulporganisaties te steunen, stonden centraal en tegenwoordig staan deze projecten bekend onder de naam Helping Hand. Als werkgever in Zweden met meer dan 70 medewerkers houdt Edblad zich aan de Arbeidsomstandighedenwet en de wetten op het gebied van arbeidsrecht. Edblad is collectief aangesloten bij de Zweedse overeenkomst Detaljhandelsavtalet. Om ervoor te zorgen dat de productie van onze producten voldoet aan onze sociale en milieueisen, zijn onze leveranciers met zorg geselecteerd en hebben ze allemaal onze Code of Conduct en REACH-vereisten ondertekend.

Code of Conduct

Naast de nationale wetten die gelden in de landen waar de productie van Edblad plaatsvindt, hebben al onze leveranciers onze Code of Conduct ondertekend. Het is een gedragscode die beschrijft welke verantwoordelijkheid we nemen met betrekking tot onze productie en dat we mens en milieu koesteren bij het vervaardigen van onze producten. Onze Code of Conduct bevat onder andere een nultolerantie ten aanzien van kinderarbeid, regels met betrekking tot de veiligheid van werknemers, rechten, arbeidsomstandigheden en eisen dat de milieubeschermingswetten in het land van productie worden nageleefd. Er vindt een voortdurende controle plaats door derden om te bevestigen dat onze vereisten worden nageleefd.

REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006

Alle leveranciers van Edblad hebben onze lijst met verboden chemische stoffen ondertekend en verklaren daarmee dat de producten zijn goedgekeurd in overeenstemming met REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006. REACH is een Europese wetgeving die eisen stelt aan het gebruik van chemicaliën en dit reguleert. Lees meer over REACH >>

Helping Hand

Helping Hand is het gemeenschapsproject van Edblad waarbij we elk jaar een sieraad ontwerpen voor een goed doel. In de loop der jaren hebben we via geselecteerde projecten bijna 3 miljoen Zweedse kronen gedoneerd aan verschillende goede doelen. Lees meer over Helping Hand >>

Transport

We werken samen met partners als PostNord, UPS en DHL, die allemaal strenge milieueisen hanteren. We zijn momenteel bezig met het evalueren van onze transporten van en naar leveranciers, klanten en resellers, met de ambitie om nóg meer verschil te maken.

Met betrekking tot onze e-commerce, edblad.com, hebben we verschillende verpakkingsformaten ontwikkeld met als doel de kleinst mogelijke verpakking voor elke bestelling te kiezen. Ons centrale magazijn is te vinden in Zweden, waar ook het grootste deel van onze klanten zich bevindt, wat kortere transportafstanden en minder impact op het milieu mogelijk maakt.