Edblads privatlivspolitik

I vores politik for behandling af personoplysninger beskrives hvilke oplysninger vi indsamler, med hvilket sigte de indsamles, på hvilken måde du kan kontrollere dine egne oplysninger og hvordan du kan kontakte os.

Hvem har ansvaret for håndteringen af dine oplysninger?

Edblad & Co AB (org nr 556675-6309) er personoplysningsansvarlig for de personoplysninger du sender til os, og tager ansvar for at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning GDPR (EU 2016/679).

Lovgrundlag

GDPR foreskriver at al behandling af personoplysninger skal hvile på et lovligt grundlag. Her beskrives til hvilke formål vi behandler personoplysninger, hvilke kategorier af personoplysninger der behandles samt på hvilket lovgrundlag behandlingen udføres for dig, der er kunde hos Edblad.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Vi behandler og opbevarer de oplysninger, du selv giver os, når du skriver dig op til at modtage vores nyhedsbrev. Der kan også oprettes data om dig, når du benytter dig af kampagner eller tilbud. Vores hjemmesider anvender cookies og lignende teknologi, der indsamler information fra din browser. Når du besøger edblad.com behandler vi oplysninger om browserindstillinger og teknisk information om din enhed, samt brugergenererede data, eksempelvis klik og besøgshistorik. Læs mere om hvordan vi håndterer cookies.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Oplysningerne bruges til, at vi kan opfylde vores forpligtelse over for dig at sende dig nyhedsbreve, reklamationsærinder, bytte og i øvrigt give dig god service, samt ligeledes til markedsføringsformål. Personoplysningerne kan ydermere udgøre basis for Edblads markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeudvikling, personalisering af indhold på vores hjemmesider, forbedring af vores tjenester samt til statistik og kundesegmenteringer. Edblad kan også sende generel markedsføring, sms'er og e-mails til nyhedsbrevsabonnenter. Markedsføringen kan også baseres på profileringer baseret på købsadfærd, når du efterlader et eller flere produkter i indkøbskurven, samt andre brugergenererede data. Data kan også blive benyttet til at fastsætte, gøre gældende eller forsvare retslige krav. Det kan for eksempel indebære kontroller af mistænkt bedragerisk adfærd.

Kontaktoplysninger

Sigte: Administrere medlemskab og markedsføringsforsendelser. Oplysninger: Navn, e-mail. Lovgrundlag: Opfyldelse af aftale, berettiget interesse.    

Håndtering af køb

Sigte: Levere et bestilt/købt produkt inklusiv underretning om leverance, identifikation, håndtering af betalinger, håndtering af reklamationer og returer. Oplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordreinformation, detaljer vedrørende købet. Lovgrundlag: Opfyldelse af købsaftale, berettiget interesse.

###Markedsføring af produkter og tjenester Sigte: Vise relevante produktanbefalinger, sende direkte markedsføring gennem elektroniske kommunikationskanaler, f.eks. ved at udføre kampagner eller sende tilbud og indbydelser til events. Oplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, benyttelse af hjemmesider og andre digitale kanaler. Lovgrundlag: Opfyldelse af medlemsaftale, berettiget interesse.

Købsdata

Sigte: Statistik, tilpasset markedsføring baseret på købsadfærd, udvikling af metoder, forbedring af tjenester, håndtering af reklamationer og returer. Oplysninger: Detaljer vedrørende købet. Lovgrundlag: Opfyldelse af købsaftale, berettiget interesse.

Fordele, tilbud og events

Sigte: Håndtering af fordele og tilbud, events og konkurrencer. Oplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer. Lovgrundlag: Opfyldelse af medlemsaftale, berettiget interesse.

Responsdata

Sigte: Forbedre vores tjenester, statistik, tilpasset markedsføring baseret på adfærd. Oplysninger: Køb eller andre former for indløsning, for eksempel kuponer/koder. Lovgrundlag: Opfyldelse af medlemsaftale, berettiget interesse.

Klikdata

Sigte: Forbedre vores tjenester, statistik, tilpasset markedsføring baseret på adfærd. Oplysninger: Åbning af og klik på links i nyhedsbreve og anden digital kommunikation. Lovgrundlag: Opfyldelse af medlemsaftale, berettiget interesse.

Hjemmesidedata

Sigte: Statistik, tilpasse hjemmesiden efter dine interesser og behov, videreudvikle og forbedre hjemmesiden, tilpasset markedsføring baseret på adfærd. Oplysninger: IP-adresse, cookies, besøgshistorik, tekniske data om dine enheder. Lovgrundlag: Opfyldelse af medlemsaftale, berettiget interesse.

Håndtering af kundeserviceærinder

Sigte: Kommunikere og besvare forespørgsler, kundeservice modtager via telefon eller fra digitale kanaler (inklusiv sociale medier). Udrede supportærinder og klagesager, identifikation. Oplysninger: Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, korrespondance, oplysninger om køb, tekniske oplysninger. Lovgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at tilgodese din og vores interesse i at kunne håndtere kundeserviceærinder, berettiget interesse.  

Hvem behandler oplysningerne?

Dit privatliv er meget vigtigt for os. Edblad giver derfor ikke dine oplysninger videre til tredje part, og vi vil aldrig sælge dine oplysninger. Oplysninger kan dog behandles af såkaldte personoplysningshjælpere, det vil sige virksomheder som Edblad samarbejder med hvad angår IT-drift, betalingsløsninger, analyse, tryk, distribution og markedføring. Disse parter må ikke anvende oplysninger om dig til andet formål end at stille de tjenester til rådighed, de benyttes til og udelukkende på de vilkår, som Edblad angiver.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Edblad lægger stor vægt på sikker håndtering af dine oplysninger. For alle, der håndterer og bearbejder personoplysninger er det vigtigt at sikre at personoplysningerne beskyttes på en god måde. Vi benytter os derfor af egnede tekniske løsninger og administrative processer og rutiner for at forvalte og beskytte de oplysninger, vi indsamler. Særlig opmærksomhed rettes mod informationssikkerhed for at forebygge, forhindre og opdage, hvis data spredes til udenforstående eller går tabt. Adgang til personoplysninger gives kun til dem, der har brug for det til sine arbejdsopgaver.

Lagringstid

Oplysninger gemmes ikke længere end nødvendigt med henblik på formålet med behandlingen. Dette indebærer rent praktisk, at oplysninger frasorteres, når de ikke længere aktuelle eller nødvendige for analyser eller direkte markedsføring og de formål, som de blev indsamlet til.

Dine rettigheder

Registerudskrift

Du kan omkostningsfrit, max. en gang om året, anmode om et registerudskrift over, hvilke oplysninger Edblad behandler om dig. Registerudskriftet sendes til dig indenfor en måned fra anmodningen er modtaget. Registerudskriftet sendes til din folkeregisteradresse. Anmodning om registerudskrift sendes skriftligt og underskrevet med post til: Edblad & Co AB, Grev Turegatan, 114 38 Stockholm.

Rettelse og fjernelse

Edblad tager ansvar for at de oplysninger, vi behandler om dig, er korrekte. Opdager du at dine oplysninger er fejlagtige, ufuldstændige, irrelevante eller er blevet indsamlet på ulovligt grundlag kan du anmode om at få dem rettet eller slettet. Der kan være årsag til at vi ikke imødegår din anmodning om fjernelse, hvis der er lovmæssige forpligtelser, der hindrer os i dette. Det kan være hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings- og informationsfrihed for at opfylde en retslig forpligtelse, som vi er omfattet af, eller for at kunne fastsætte, gøre gældende eller forsvare retslige krav.

Ret til at begrænse behandlingen

Generelt har du altid ret til at gøre indvendinger mod behandling, som baseres på interesseafvejning eller samtykke. Du kan når som helst gøre indvendinger mod at oplysningerne benyttes til markedsføringsformål. Du kan takke nej til fremtidige forsendelser over e-mail eller sms via afmeldingslinket, der er i alle forsendelser.  

Dataportabilitet

Du har ret til at anmode om at få de oplysninger, som vedrører dig og som du har efterladt til Edblad, overført til en anden personoplysningsansvarlig (såkaldt dataportering). En forudsætning er, at behandlingen kan ske automatiseret, og at det er teknisk muligt.

Klagesag

Hvis du anser data for at være blevet behandlet i strid med gældende regler, bør du anmelde det til os snarest. Du kan også aflevere en klagesag til Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktoplysninger

Edblad & Co AB Telefon: +46 175-300 00 Email: info@edblad.com

Postadresse: Grev Turegatan 29, 114 38 Stockholm