Vores ansvar

Fra starten havde Hans og Cathrine Edblad til hensigt at opbygge en ansvarsfuldt miljøbevidst og etisk korrekt virksomhed med holdbare produkter. At tage samfundsansvar og give tilbage ved at støtte forskellige hjælpeorganisationer har også været i fokus, og i dag går disse projekter under det velkendte navn Helping Hand. Som arbejdsgiver i Sverige med over 70 ansatte følger Edblad arbejdsmiljøloven og de love, der findes indenfor arbejdsret. Edblad danner kollektiv overenskomst med Detaljhandelsavtalet. For at sikre at fremstillingen af vores produkter lever op til vores sociale og miljømæssige krav er vores leverandører valgt med omhu, og de har alle underskrevet vores Code of Conduct og REACH-krav.

Code of Conduct

Udover de nationale love, der eksisterer i de lande, hvor Edblads produktion foregår har alle vores leverandører underskrevet vores Code of Conduct. Det er et adfærdskodeks, der beskriver hvilket ansvar vi tager med hensyn til vores produktion, og at vi værner om mennesker og miljø under fremstillingen af vores produkter. Vores Code of Conduct indeholder blandt andet nultolerance overfor børnearbejde, regler angående arbejdstagernes sikkerhed, rettigheder, arbejdsvilkår og krav til at miljøbeskyttelseslove i produktionslandet efterleves. Der foregår en kontinuerlig kontrol af tredje part for at bekræfte at vores krav opretholdes.

REACH Regulation (EC) No 1907/2006

Alle Edblads leverandører har underskrevet vores liste af forbudte kemiske substanser, og bekræfter dermed at produkterne er godkendte i henhold til REACH Regulation (EC) No 1907/2006. REACH er en europæisk forordning, der stiller krav til og regulerer benyttelse af kemikalier. Læs mere om [REACH >>] Läs mer om REACH >>

Helping Hand

Helping Hand er Edblads samfundsprojekt, hvor vi hvert år designer et smykke til fordel for en velgørenhedsorganisation. Gennem årene har vi doneret tæt på 3 millioner SEK til forskellige velgørenhedsorganisationer gennem udvalgte projekter. Læs mere om Helping Hand >>

Transport

Vi samarbejder med partnere såsom Postnord, Ups og DHL, som alle følger strikse miljøkrav. Aktuelt arbejder vi på at vurdere vores transport til og fra leverandører, kunder og forhandlere med den ambition at gøre endnu større forskel.

Hvad angår vores e-shop, edblad.com har vi gjort flere forskellige pakkestørrelser tilgængelige med det formål at vælge den mindst mulige indpakning for hver ordre. Vi har vores centrallager i Sverige, hvor vores største kundeandel også befinder sig, hvilket muliggør kortere transportafstande og mindre miljøpåvirkning.