Vastuumme

Hans ja Cathrine Edblad halusivat alusta alkaen rakentaa vastuullisen, ympäristötietoisen ja eettisesti oikeaoppisen yrityksen kestävien tuotteiden muodossa. ​ Myös yhteiskuntavastuun ottaminen ja takaisin antaminen eri avustusjärjestöjä tukemalla on ollut painopisteenä, ja nykyään nämä hankkeet kulkevat tunnetun Helping Hand. -nimen alla.

Ruotsissa yli 70 työntekijän työnantajana Edblad noudattaa työympäristölakia ja työlainsäädäntöön kuuluvia lakeja.

​ Varmistaaksemme, että tuotteidemme valmistus täyttää sosiaaliset ja ympäristövaatimukset, toimittajamme on valittu huolellisesti ja he kaikki ovat allekirjoittaneet käytännesääntömme ja REACH-vaatimuksemme.

Code of Conduct

Edbladin tuotantomaissa voimassa olevien kansallisten lakien lisäksi kaikki toimittajamme ovat allekirjoittaneet käytännesääntömme. ​ Se on käytännesäännöstö, joka kuvaa tuotannossamme ottamamme vastuuta ja sitä, että suojelemme ihmisiä ja ympäristöä tuotteidemme valmistuksessa. Toimintaohjeemme sisältävät muun muassa nollatoleranssin lapsityövoiman suhteen sekä työntekijöiden turvallisuutta, oikeuksia ja työoloja koskevat säännöt sekä vaatimuksen siitä, että tuotantomaan ympäristönsuojelulakeja noudatetaan. ​ Kolmannet osapuolet tarkistavat jatkuvasti, että vaatimuksiamme noudatetaan.

REACH Regulation (EC) No 1907/2006

Kaikki Edbladin toimittajat ovat allekirjoittaneet kiellettyjen kemiallisten aineiden luettelomme ja siten todistavat, että tuotteet on hyväksytty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti.

REACH on eurooppalainen asetus, joka asettaa vaatimuksia ja säätelee kemikaalien käyttöä. ​ Lue lisää REACH >>

Helping Hand

Helping Hand on Edbladin yhteiskunnallinen projekti, jonka puitteissa suunnittelemme joka vuosi korun hyväntekeväisyysjärjestön hyväksi. Vuosien aikana olemme lahjoittaneet lähes 300 000 euroa erilaisille hyväntekeväisyysjärjestöille valittujen hankkeiden kautta. ​ Lue lisää Helping Hand >>

Kuljetukset

Teemme yhteistyötä eri yritysten, kuten Postnordin, UPS:n ja DHL:n kanssa, jotka kaikki ovat sitoutuneet noudattamaan tiukkoja ympäristövaatimuksia. Tällä hetkellä työskentelemme arvioidaksemme kuljetuksiamme toimittajille, asiakkaille ja jälleenmyyjille, ja tavoitteenamme on vaikuttaa vieläkin enemmän. ​ Verkkokauppaamme edblad.comia varten olemme kehittäneet useita erikokoisia pakkauksia, jotta voimme jokaisen tilauksen osalta käyttää mahdollisimman pientä pakkausta. Keskusvarastomme sijaitsee Ruotsissa, jossa on myös suurin osa asiakkaistamme, mikä mahdollistaa lyhyemmät kuljetusmatkat ja pienemmät ympäristövaikutukset.